Resultatene presenteres i den første statusrapporten med foreløpige resultater fra vinterens overvåking.

Rovdata gjør oppmerksom på at resultatene i rapporten er foreløpige og kan endre seg etter hvert som registreringsperioden går sin gang og ny informasjon kommer til.

67-74 ulver så langt

– Pr 12. desember var det registrert totalt 67-74 ulver innenfor Norges grenser. Åtte ulver er kjent døde i perioden. Av de 59-66 som er igjen, har 43-50 individer helnorsk tilhold. Bortsett fra fire individer, er alle ulver påvist i fylkene med ulvesone, forteller leder Jonas Kindberg i Rovdata.

Ulvene som er omtalt i rapporten er registrert i perioden 1. oktober til 12. desember. Tre av de fire ulvene som ble påvist utenfor fylkene med ulvesone (Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold) er skutt i perioden. Den som er igjen ble påvist i Sør-Trøndelag. Fortsatt er det lenge igjen av sesongen for registreringer, og det er forventet at antall påviste ulv vil stige utover vinteren.

Fire kull i helnorske revir

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for ulv, med utgangspunkt i antall valpekull som fødes i Norge og i grenserevir hvert år. Derfor er registrering av kull med ulver som er født våren før en sentral del av overvåkingen.

Så langt er det dokumentert fire valpekull i helnorske revir, og ett kull i et revir hvor familien har tilhold på begge sider av grensen mot Sverige. De helnorske revirene hvor med valper er Letjenna, Kynna, Mangen og Østmarka.

Trolig tre kull til

– Sporing av ulveflokker på snø viser at det sannsynligvis er minst ett helnorsk kull og to kull i grenserevir i tillegg til de som er dokumentert. Vi må analysere DNA av nylig innsamlet materiale, og spore ytterligere, før vi kan konkludere dette sikkert, sier Kindberg.

Det har kun vært sporsnø i noen få dager i registreringsperioden. Videre sporinger og DNA-analyser utover vinteren vil gi et sikrere bilde av antall ulvekull i grenseområdene og hvor revirgrensene går. Det forventes at ytterligere valpekull vil bli funnet i grenserevir i tiden framover.

Ønsker meldinger om ulvespor

Publikum oppfordres til å bidra i overvåkingen ved å dele observasjoner av ulv og ulvespor i Skandobs eller direkte på telefon til Statens naturoppsyn (SNO). Alle ulver som registreres i denne perioden teller med i oversikten.

– Vi tar gjerne imot tips fra alle områder. sier Jan Huseklepp Wilberg, fagansvarlig for ulv i SNO.

Det gjennomføres hvert år en landsomfattende registrering av ulv i Norge i perioden hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars. Metodene som anvendes er for det meste sporing på snø og innsamling av ekskrementer, urin, hår og løpeblod for DNA-analyser.

Det kommer ytterligere tre foreløpige rapporter om bestandsstatus for ulv, om lag hver sjette uke ut over vinteren og våren 2019.