- Dette vil gi oss et bredere spekter av tjenester i et større geografisk område. Det vil gjøre oss sterkere og bedre rustet i en konkurranseutsatt bransje, og sikre arbeidsplasser og forhåpentligvis skape nye, sier Trond Ole Schjølberg, daglig leder i Johan Kjellmark AS.

Det er nå inngått avtale om salg av 100 prosent av aksjene i Støholen Entreprenør AS til Johan Kjellmark AS. Salget ble klart etter en lengre prosess med ulike samarbeidsformer som utgangspunkt.

- Oppkjøpet er en del av vekststrategien for Kjellmark, og et ønsket salg av familiebedriften Støholen til oss, sier Schjølberg.

Støholen Entreprenør AS er et godt og velkjent familiedrevet firma med lang historie i Nord Østerdalen.

- Vi ønsket å utvikle «Støholen» videre både på Tynset og i Trondheimsregionen, og vi fant mye felles med Kjellmark. Med Kjellmark inn på eiersiden blir vi en del av et større fagmiljø og nettverk. Vi blir sterkere i konkurranse og bedre rustet mot svingninger i markedet, sier Helge Størholen, representant for de tre brødrene Støholen, som inntil dette oppkjøpet har vært eiere av selskapet.

I forbindelse med oppkjøpet vil Støholen Entreprenør AS fremdeles være et eget selskap. De ansatte vil fortsatt ha sin base på Tynset, men jobbe tett sammen med Kjellmark sine ansatte på prosjekter og interne oppgaver. Marked- og arbeidsområde strekker seg nå fra Nord-Østerdalen med Tynset som utgangspunkt, og til Røros og Holtålen. Samtidig styrkes den satsingen Støholen Entreprenør AS allerede har i Trondheimsregionen sammen med Nidarvoll Byggservice, der Kjellmark gikk inn som eier tidligere i år.

- Vi får nå tilgang til en større region og et bredere faglig miljø,. Samtidig blir vi en enda mer attraktiv arbeidsgiver. Og vi trenger stadig dyktige fagfolk, sier Schjølberg.