Henning Poulsen, Pressenytt

– Folk flest er blitt flinkere til å levere inn plastemballasje de siste 5-10 årene, og de fleste er også påpasselige med at emballasjen er tom og ren. Dersom alle lager et nyttårsforsett om å bli litt flinkere i 2018, kommer vi til å få en stor miljøgevinst, sier Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge.

Hvert år leverer vi på landsbasis inn over 30000 tonn plastemballasje. Imidlertid gjør mat- og andre produktrester at gjenvinningsarbeidet blir vanskeligere. En måling utført av TNS viser at 75 prosent av innbyggerne i Nord- og Sør-Trøndelag nå og da leverer skitten emballasje i innsamlingsordningen for plastemballasje. Det tilsvarer nesten 160 000 av fylkenes om lag 212 000 privathusholdninger.

Skyll plasten, eller kast den i restavfallet

Røine forteller at om lag 80 prosent av den innsamlede plasten blir materialgjenvunnet til nye plastprodukter etter å ha blitt sortert i et halvt dusin ulike kvaliteter. Hun har følgende oppfordring til alle som kildesorterer plastemballasjen sin.

– Vær så snill å bare legg tom plastemballasje i plastreturen. Det beste er selvsagt at du skyller vekk produktrestene eller eventuelt gir emballasjen en omgang med oppvaskbørsten. Men dersom det ikke går, er det mye bedre at du kaster den skitne emballasjen i restavfallet, sier Røine.

I målingen svarer 8 prosent av respondentene fra Trøndelag at de ofte leverer skitten emballasje i innsamlingsordningen for plastemballasje, mens 22 prosent gjør det av og til. 45 prosent svarer at de sjelden gjør det, mens 22 prosent med hånden på hjertet kan si at de aldri leverer inn tilgriset plast.