– For mange har hjemmekontor forenklet hverdagen, men et betydelig antall sliter tidvis med en slik tilværelse. Ikke minst psykisk, en sammenheng vi ser av den eksplosive veksten i bruk av psykologtjenester online der vi tilbyr lavterskel-tjenester via videochat som ikke krever henvisning fra lege, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Vil ha mer hjemmekontor

I spørreundersøkelsen, foretatt av YouGov og avsluttet like før påske, svarer 2 av 10 at de savner sosialt samkvem med arbeidskolleger. Likevel ønsker halvparten av de spurte mer hjemmekontor når koronakrisen er over.

– Ønsket om mer hjemmekontor er størst i Oslo med 52 prosent, og lavest i Vestland med 45 prosent. Kjønnsmessig er det likt fordelt, men aldersgruppen 30-39 år er høyest. 2 av 10 svarer at de jobber like effektivt hjemme, og har fått bedre tid til familien med hjemmekontor, sier Brandeggen.