Forrige tirsdag sa et enstemmig formannskap i Holtålen ja til å videreføre Gauldalsløypa, med mindre justeringer.

Minutter etterpå får rådmann Marius Jermstad en telefon med beskjed om at Fylkesmannen i Trøndelag har opphevet vedtaket.

Inhabil saksbehandler

Årsaken er blant annet det Fylkesmannen kaller uheldig bruk av snøskuterklubbens leder til å utrede saken, noe han mener er brudd på forvaltningslovens regler om inhabilitet.

Videre grunner til opphevingen av vedtaket er mangelfull medvirkning med samarbeid og samråd, mangelfull saksbehandling, mangelfullt og misvisende beslutningsgrunnlaget og at hensynet til friluftslivet, støy og naturmangfold er ikke tilstrekkelig ivaretatt.

Jermstad mener dette er en tynn suppe og reagerer spesielt på at deler av pressen har fått brevet fra Fylkesmannen før Holtålen kommune.

Leste om saken i lokalavisa

– Jeg leste om dette i Arbeidets Rett i dag tidlig, sier han og er fortvilet over at han ikke har fått brevet i skriftlig form til tross for at han ba om dette etter den telefoniske henvendelsen fra Fylkesmannen forrige tirsdag.

Han måtte ringe til fylkesmann Frank Jensen personlig tirsdag morgen, for å få eposten som pressen har fått tak i.

Jermstad er usikker på om den nye vendingen i saken vil få konsekvenser med tanke på den kommende sesongen.

Hør intervju med rådmannen her: