– Vi er klare til å håndtere et betydelig antall skader etter uværet, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg.

Det er frykt for mange skader i forbindelse med ekstremværet, særlig i Møre og Romsdal og det sørlige Trøndelag. NVE har sendt ut rødt farevarsel for regn, flom og jordskred onsdag og torsdag.

– Alle skal få hjelp, og vi har god kapasitet. Vi kaller inn ekstra personell etter behov, sier han.

De fleste er forsikret

Gjennom Norsk Naturskadepool er alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader automatisk også forsikret mot naturskader. Ordningen sikrer dermed erstatning ved naturskade som følge av blant annet storm og skred for de aller fleste.

– Behandling av uværsskader er et samarbeid mellom forsikringsselskapene og sivile myndigheter som politi, sivilforsvar og brannvesen. Ofte vil det være de sivile myndighetene som håndterer en skade i startfasen, og så vil forsikringsselskapene overta når det er snakk om reparasjon og gjenoppbygging, sier Irgens.

Uvær for over 30 milliarder

De ti siste årene har forsikringsselskapene utbetalt erstatninger på over 30 milliarder kroner for vær- og naturskader på bygning og innbo, viser Finans Norges klimarapport for 2021.

Nær halvparten av erstatningene gjelder skader på grunn av ekstremnedbør eller kraftige regnskyll.

– Dersom du får en skade som følge av ekstremværet bør du selv gjøre det du kan for å begrense skadene. Får du kjelleren fylt opp med vann, prøv å redde ut gjenstander som kan ta skade av fuktighet. Ser du at en bekk flømmer over og det er fare for oversvømmelse, prøv å lede vanne bort fra huset, sier han.

Takrenner og nedløpsrør må renses, slik at ikke takvann renner over.

– Mange steder er det mye snø som vil smelte når mildværet og regnet kommer, og her kan det være smart å fjerne så mye man kan. Et tak med mye våt og tung snø kan fort utløse skade på bygningen, sier Irgens.

Meld skade på nett

Når du melder skader etter uværet kan det like gjerne skje på nett som på telefon.

– Melder du på nettsidene kommer sakene rett inn i systemene våre, og du vil få raskere hjelp. I tillegg kan det være ventetid på telefonen, mens nettet alltid er tilgjengelig, sier Irgens.

Det desidert dyreste ekstremværet i moderne tid skjedde for vel ti år siden da stormen «Dagmar» raste langs kysten av Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Det blåste orkan flere steder og erstatningsutbetalingene endte på over 1,3 milliarder kroner.