– Det er i hvert fall en feil her som gjør at pumpene står. Da har vi ikke vann i systemet, og da har alle de andre pumpene i vannfordelingssystemet på Glåmos stoppa også på grunn av manglende vann, sier avdelingsleder for teknisk drift i Røros kommune, Kristian Holten til NRK Trøndelag.

Tilsammen er det flere hundre som er berørt av feilen og Holten forteller at han ikke har noe svar på når innbyggere kan forvente å få vannet tilbake.

– Vi håper at vi skal ha det tilbake så fort som mulig. Jeg må nesten komme tilbake til saken hvis det blir et lengre bortfall, men er det en enkel feil så reparerer vi det og får det i gang igjen så fort som mulig, fortsetter Holten videre.