Knut Inge Seem/Iver Waldahl Lillegjære

– UP er en liten organisasjon, og ideer fra oss i Trøndelag kommer fort over på nasjonalt nivå. Vi så dette med økt rus i trafikken etter pandemien tidligere i år, sier Anders Sjøtrø distriktsleder UP-distrikt Midt til Nea Radio.

Det er Utrykningspolitiet (UP) nasjonalt som starter opp prosjektet «Kjøring uten promillepåvirkning» (Kupp). Tidligere har også UP i Trøndelag vært foregangsfigurer i å bruke Snapchat, noe som også bredte seg til andre distrikt.

Dette skal vare fram mot 1. september og medfører at det skal gjøres over 20 000 ekstra kontroller, i Trøndelag skal det gjennomføres 2.800 kontroller i tillegg til den ordinære kontrollen skriver Trønder-Avisa.

Så det i februar

Sjøtrø var allerede ute med mistanken om økt ruskjøring i trafikken etter pandemien allerede i februar.

– Vi må kanskje se på fordeling av aktivitet, og at vi kanskje må mer over på mer avdekkende ruskontrollvirksomhet, sa Sjøtrø til Trønder-Avisa i februar.

Politiet har lenge hatt en mistanke om at økt bruk av alkohol under pandemien har blitt med også over til bilkjøring. I følge Sjøtrø kjøres det daglig 140 000 turer i Norge der føreren er påvirket av rusmidler.

– Det avdekkingstallet som politiet har er jo såvidt bare å skrape i overflaten, sier Sjøtrø.