Bane NOR

Arbeidene i uke 49 er planlagt gjennomført slik:

Arbeid kveld 5.12 for sikring av arbeidsområdet.

Arbeid natt til 6.12 for å fjerne eksisterende bru og pigge i fjell. Dette medfører støy fra verktøy og anleggsmaskiner.

Støyende arbeider med pigging av fjell vil foregå sporadisk på kveld og natt til 07.12, 08.12 og 09.12.

Arbeidene avsluttes tidligere hvis forholdene tilsier det.

Dette skal vi gjøre

Trønder- og Meråkerbanen skal elektrifiseres innen utgangen av 2024. I den forbindelse er det nødvendig å bygge nye overgangsbruer med tilstrekkelig frihøyde for fremtidig strømanlegg. Dagens overgangsbru ved Hansbakken er for lav og brua må rives og erstattes med ny. Trondheim kommune har godkjent tiltaket om bygging av ny og høyere bru som tilfredsstiller sikkerhetskrav for elektrifisert bane, SAK BYGG-21/83161. Den nye brua som står klar våren 2022 blir også bredere.

Tiltak for direkte berørte naboer

De nærmeste naboene til Hansbakken overgangsbru blir varslet med egen sms. Dersom du mottar en slik melding og ønsker å benytte deg av tilbud om alternativ overnatting, må du registrere deg innen 2. desember, med tilsendt kode, her: Kontaktskjema - Bane NOR.

Benytt skjemaet: «Støyande arbeid og førespurnad om alternativ overnatting». Vi behandler din henvendelse innen 48 timer, og ber om forståelse for dette.

Bane NOR beklager ulempene, og vi takker for naboenes tålmodighet og samarbeid. Vi ser frem til å kunne ta i bruk nye og miljøvennlige tog på grønne spor i Trøndelag innen utgangen av 2024.