Kjetil Reinskou får utvidet ansvar som assisterende banksjef i Rørosbanken.

- Det føles veldig bra, det er en ære å få lov til å være med i en stor, dyktig, lokal sparebank. Så det er bare og brette opp ermene og fortsette å jobbe hardt, sier han.

Reinskou tar over jobben etter Britt Solli, som har blitt pensjonist. Hun har hatt stillingen siden 2015.

- Veldig glad i å jobbe

- Jeg tenker at Røros og regionen er heldig som har en bank der det skjer så mye og har så mange kompetansearbeidsplasser. Det stilles de samme kravene til oss som til storbankene, så det er bare å henge med på utviklinga.

I tillegg til jobben som assisterende banksjef, skal han beholde sin tidligere stilling i banken.

- Det blir mye å gjøre, men jeg er veldig glad i å jobbe. Hun jeg bor sammen med kaller meg "jobbnerd", så det skal gå bra. Det er nok noen oppgaver jeg kommer til å fordele til andre rådgivere og det er en del kundeporteføljer som andre må ta over, sier han.

Stortrives

En assisterende banksjef drikker vel ikke bare kaffe. Hva blir arbeidsoppgavene dine?

- På ingen måte. En assisterende banksjef springer fra møte til møte. I tillegg til å være leder for privatmarkedet, har jeg ansvar for HR-arbeidet. Altså det som går på ansettelser og oppfølging av ansatte på et overordnet nivå, sier han.

- I tillegg skal jeg jobbe en del med kreditt på et overordnet nivå og være stedfortreder for banksjefen når han er på ferie, reise eller møter. Så blir det også en mulighet til å påvirke inn i Eika-systemet som er en viktig bit av det vi klarer å levere til kundene våre, sier Reinskau.

Eika Gruppen AS er finanskonsernet som Rørosbanken er underlagt.

- Jeg stortrives i banken og det viktigste med en bank er å komme i kontakt med folk, være med å realisere drømmene deres og planlegge både fem, ti og femten år framover i tid på pensjonsalder eller sparing til barn, sier han.

I Rørosbanken tar vi lokale beslutninger. Alt skjer her og dèt gjør at jeg stortrives i Rørosbanken og på Røros, sier Kjetil Reinskou.