Forrige gang Stavåbrua på E6 i Rennebu ble stengt, var for drøye to uker siden. Da ble det anbefalt at tungtransport benyttet fylkesvei 30 fra Støren til Røros som omkjøringsvei.

Dette førte til unntakstilstand der trailere stod fast i timesvis og selvsagt var til stor hinder for anne trafikk. Milelange køer oppsto flere steder langs veiebn og enkelte stod fast i kø i 5-6 timer og mer.

Fredag 17. desember stenges bua igjen, men denne gangen blir det omkjøring på fylkesveg 6508.

Forrige gang Stavåbrua ble stengt, gikk det slik. Foto: Berit Kleven

Stavåbrua på E6 stenger mellom 0830 og 1530 fredag 17. desember. Det må være lite vind når arbeidet gjøres, og det må derfor tas forbehold om endringer i tidsplanen.

Som følge av bruarbeidet blir det omkjøring på fylkesveg 6508. Dette er en strekning på rundt 13,5 kilometer. Omkjøringsvegen for E6 er rundt seks meter bred og har fast dekke. Personbiler (inntil 7,5 tonn) og busser kan benytte fylkesveg 6508. Tyngre kjøretøy (over 7,5 tonn) må bruke E39 og E136,

Som følge av bruarbeidet på E6, forsterkes vinterdriftstiltakene på fylkesveg 6508. Disse tiltakene pågår helt til E6 igjen åpner for trafikk, noe som etter planen vil skje fredag 17. desember klokken 1530.

Trøndelag fylkeskommune følger opp og kontrollerer at nødvendige tiltak følges opp i samråd med Statens vegvesen.