Bjørn Sivert Woll gjør et opprykk fra assisterende rektor og overtar rektorjobben ved Verdal Videregående skole. Han overtar stillingen etter Harald Morten Steen, og starter i jobben 1. januar 2022.

Lang erfaring

Bjørn Sivert Woll er 55 år gammel og har jobbet som assisterende rektor ved skolen siden 2012. Før dette jobbet han som avdelingsleder ved Heimdal videregående skole. Han har også vært lærer ved Sandnessjøen videregående skole i Nordland, og ved Ladehammeren og Heimdal videregående skole.

Woll er utdannet adjunkt fra Høgskolen i Buskerud og Statens lærerhøgskole i handels- og kontorfag. I tillegg har han gjennomført den nasjonale rektorutdanningen og studert digitalisering og ledelse i skolen.

- Vi får en rektor som kjenner både skolen og Verdalssamfunnet godt. Han har lang skoleerfaring og har hatt flere ulike roller, som vil komme godt med når han nå blir rektor. Jeg er sikker på at Verdal videregående skole vil få god nytte av Bjørn Sivert Wolls erfaring i årene framover, sier Vegard Iversen, direktør for utdanning og kompetanse, i en pressemelding.