På det siste møtet før jul, vedtok et enstemmig kommunestyre i Holtålen å åpne Gauldalsløypa - skuterløypa mellom Ålen og Tydal.

Dette er tredje gang kommunestyret åpner traseen, som to ganger tidligere har blitt stengt etter krav fra Statsforvaltereren.

Ordfører Jan Arild Sivertsgård sier løypa ennå ikke er åpnet, men at det nå er like før.

Tirsdag var Sivertsgård gjest i Nea Radios ettermiddagssending, der han snakket litt om hvilke utfordringer Holtålen står overfor i det nye året.