Høyres Linda Hofstad Helleland reagerer med vantro på nyheten om at regjeringen nå stanser Ocean Space.

– Hvis dette historiske løftebruddet medfører riktighet, så er ikke dette annet enn bare trist for Norge som havnasjon og Trondheim som teknologihovedstad. Ingen har lovet mer til OSC enn det Ap har, sier Hofstad Helleland til Adressa. Byggestart skulle ha vært i år, men i dag opplyser finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at starten er utsatt til 2025.

Flere reagerer sterkt

Fylkesordfører Tore O. Sandvik reagerer også sterkt på utsettelsen.

– Ocean Space Centre kan ikke utsettes. De ansatte har flyttet ut av kontorene og 1000 studenter er allerede på flyttefot, sier fylkesordføreren til NRK Trøndelag.

Ordfører i Trondheim Rita Ottervik (Ap) reagerer også svært dårlig på nyheten.

– Jeg er veldig overrasket, fordi vi fikk forsikringer senest i mars om at dette prosjektet skal kjøres, sier ordføreren, til NRK Trøndelag.

NTNU prosjekt stoppes

I dagens framlagte budsjett ble det også foreslått et kutt i bevilgninger på 196 millioner kroner til campus-prosjektet til NTNU.

Regjeringen foreslår at prosjektet om campussammenslåing avsluttes i sin nåværende form, og at det utredes nedskalerte alternativer av prosjektet.

Det skjer etter forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) allerede 27. mars varslet om kutt i NTNUs byggeplaner. Den opprinnelige budsjettramma ble satt til 11,8 milliarder.

Landingsplasser og kirker

Regjeringen foreslår også å bevilge i overkant av 38 millioner kroner til tilpasning av landingsplasser for de nye redningshelikoptrene ved Sykehuset Namsos og Hammerfest sykehus i 2022 - og 135 millioner kroner i 2023. Det kom også frem i dagens reviderte statsbudsjett.

I tillegg vil regjeringa ønsker å bruke fem millioner kroner på å finne ut hvordan det står til med middelalderkirkene her til lands. Målet er å få laga tilstandsrapporter som gjør at de har bedre oversikt over hvilke kirker som trenger mest arbeid. Målet er å få satt i stand kirkene til tusenårsmarkeringa av Stiklestad i 2030.

Du kan lese mer om revidert statsbudsjett her.