Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet ga i dag Nea Radio tillatelse til å bygge ut DAB i Sør-Trøndelag.

Nea Radio fikk frekvenstillatelse og anleggskonsesjon i den landsdekkende "lokalradioblokka", i det som heter region 26 (Sør-Trøndelag). Tillatelsen gjelder i 15 år fra 1. januar 2017, og Nea Radio var eneste kvalifiserte søker i Sør-Trøndelag.

Dermed vil Nea Radio bygge ut DAB for store deler av Sør-Trøndelag og utvider dermed dekningsområdet vesentlig.

Hva med FM?

Etter Stortingets vedtak starter rikskanalene sin FM-slukking neste år. NRK Trøndelag slukker FM i februar, og vil deretter bare bli å høre på DAB, i tillegg til nett og mobile plattformer.

Styret i Nea Radio har vedtatt å satse offensivt og kommer til å sende på flere plattformer framover. FM-nettet for lokalradio vil gjelde i minst fem år videre. Dermed vil Nea Radio etter utbygginga kunne høres både på FM, DAB, nett og mobil.