På torsdagens kommunestyremøte i Holtålen orienterte ordfører Jan Håvard Refsethås om prosessen rundt arbeidet med den fremtidige kommunestrukturen.

Refsethås og hans ordførerkolleger i Sør Trøndelag møtte kommunalminister Jan Tore Sanner i forrige uke og enkelte vil sikkert kalle dette møtet startskuddet for utredningsarbeidet som må gjøres.

Stort sett hver gang kommunesammenslåing har vært tema så har man snakket om en framtidig kommune bestående av Røros, Os og Holtålen. Om det skyldes at Røros og Holtålen er ROBEK-kommuner vites ikke, men Os har vært kjølige til slike ideer og har begrunnet dette med fylkesgrensa.

På torsdagens møte tok ordfører Refsethås til orde for også å utrede et alternativ nedover Gauldalen.

- Midtre-Gauldal og Melhus kommuner er store veldrevne kommuner, med en positiv befolkningsutvikling som det er naturlig å se på som mulige framtidige partnere, sier Refsethås. Han mener at også Røros kunne vært en del av en fremtidig Gauldal kommune.

Hør ordfører Refsethås her: