Kort oppsummert

  • Professor i historie ved NTNU, Thomas Brandt, uttaler seg om masteroppgaver og plagiering.

  • Masteroppgave beskrives som "kronen på verket" for studenter, og viser hva de har lært.

  • Brandt understreker viktigheten av akademisk ærlighet og sier at plagiering er "stjeling".

  • Akademisk integritet er grunnleggende i utdanning og forskning. Å late som andres arbeid er ditt eget er uakseptabelt.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister

-Hva er en masteroppgave (Nordhaug,2024)?

-Hvis vi prøver å tenke på det som kronen på verket, der du skal demonstrere og vise frem at du kan noe. Studenten skal utforske noen spørsmålstillinger eller påstander som den skal dokumentere. Det er ett slags sertifikat på at du kan noe (Brandt, 2024).

Hvor viktig er en slik masteroppgave (Nordhaug,2024) ?

-Det kommer an på hva slags studie du tar. Men som regel er det noe du bygger opp til igjennom å ta mange forskjellige typer fag på vegen mot en masteroppgave (Brandt, 2024).

Hvor lett er det å falle i fella å «låne» tekst fra andre (Nordhaug,2024) ?

-Der er egentlig ikke en felle. Det man skal lære seg er noen grunnregler for hva som er akseptabelt og ikke. Noe vi er veldig opptatt av er at man ikke skal pynte seg med lånte fjær og at man ikke skal gjengi andres arbeid som sitt eget. Man skal ikke drive med kopiering og det som kalles plagiat. Det er jo stjeling av andres ideer og det skal vi ikke gjør. Så jeg synes ikke det skal være så lett å gå i den fella jeg da (Brandt, 2024).

Hvis du gjør en masteroppgave sammen med andre, hvor stort ansvar har du for hva den andre studenten har skrevet (Nordhaug,2024) ?

Der kommer det inn ett prinsipp som gjelder for all forskning: Hvis du er en medforfatter og har skrevet noe sammen med andre så har du ansvar for alt. (Brandt, 2024).

På vegne av oss uten høyere utdanning*, er det så farlig om man pynter seg med lånte fjær (Nordhaug,2024) ?

Det er noe grunnleggende ved utdanning og forskning, at man ikke skal late som det noen andre er gjort er sitt eget (Brandt, 2024).

* 3 år videregående skole

I tilfelle noen skulle tvile på at dette intervjuet fant sted, så har professor Brandt loggført intervjuet i Ntnu’s egen logg. Foto: Skjermdump:Cristin (Current research information system in Norway)

I tilfelle noen skulle ha behov for å ettergå det som er skrevet i denne artikkelen, så legger vi ved intervjuet her. Kildehenvisninger finner du nederst i artikkelen.

Kildehenvisning:

  • Vinther, T. (2016, 11. januar). Fusk og plagiering. De nasjonale forskningsetiske komiteene. https://www.etikkom.no/FBIB/Temaer/Redelighet-og-kollegialitet/Fusk-og-plagiering

  • Fra Cristin (Current research information system in Norway) ; Intervju om masteroppgave og tekstlikhet i forbindelse med fuskesaker: Thomas Brandt https://app.cristin.no/results/show.jsf?id=2233008

  • Ideen til layout av bildet er lånt av; Loeb, Marshall; Kindel, Stephenl. (1999).Leadership For Dummies. SD Books.