Styreleder i KS er tydelig på hva han forventer av et nytt Storting og en ny regjering.

- Kommunesektoren er helt sentral for å løse de utfordringene det norske samfunnet møter framover. For å lykkes er det viktig å styrke kommuneøkonomien og sikre at kommunene og fylkeskommunene har frihet til å ta initiativ og løse felles utfordringer. Større rom for lokaldemokratiet vil styrke evnen til å prioritere effektivt, finne nye løsninger og gi trygghet til innbyggerne. Jeg har en forventning om at en ny regjering vil forstå at jo mer detaljstyring, jo mindre muligheter har kommunene for å finne smarte løsninger for å drive effektivt, sier Gram i en pressemelding.

Et flertall av både nye og erfarne stortingspolitikere har erfaring fra lokalpolitikken. - Da vet de godt hvor viktig det er at kommuner og fylkeskommuner får rom til å løse sine oppgaver lokalt. Det er viktig at de ikke glemmer dette i sin iver etter å gjennomføre nasjonal politikk, sier Gram.

Her er noe av det viktigste kommunesektoren mener at en ny regjering bør prioritere:

- Styrke kommuneøkonomien

- Gi større rom for lokaldemokratiet

- Stimulere til en innovativ og digital kommunal sektor

- Gi gode rammer for et omstillingsdyktig næringsliv og en fornyet distriktspolitikk

- Sikre bærekraftige velferdstjenester

- Støtte lokal klima- og miljøpolitikk

- Styrke tidlig og samordnet innsats for barn og unge

- Fremme høy yrkesdeltakelse