I følge hjemmesiden belyser konferansen EnergiRike «betydningen energitilgang og energibruk har for verdiskaping, det grønne skifte, kompetanseutvikling, innovasjon, sysselsetting og næringsutvikling.»

Hovedtema

Årets konferanse hadde følgende tema :

«Globale mål - norske løsninger - Hvordan bygge den norske grønne giganten?

Tilstede på konferansen var statsminister Erna Solberg, olje- og energiminister Tina Bru, Anders Opedal - CEO fra Equinor og president i World Economic Forum Børge Brende, for å nevne noen.

På grunn av korona-restriksjonene hadde konferansen denne gangen plass til 200 deltakere.

Olje- og energidepartementet

Statssekretær Tony Tiller (Høyre) fra olje- og energidepartementet presiserer at de er åpen for dialog med alle sammen og at han selv har møtt representanter fra Motvind tidligere. Han har i dag fått rapporten med sammendrag, men ikke rukket å lese den enda. Han understreker at vindkraft er sentralt.

Han viser til Stortingsmelding om vindkraft på land, som ble lagt frem juni-20 og den brede energimeldingen som kom i juni i år. Han tror det blir en innstramming og mye mindre utbygging av vindkraft de neste ti årene.

- Temaet vindkraft er omstridt lokalt og den nødvendige kursendringa tilskrives de som har engasjert seg. Det har vært veldig kraftige motsetninger og lokaldemokratiet har virka. Det har vært stor debatt i stortinget og det er nå et stemningsskifte. Men han mener at det fortsatt er liv laga for vindkraft.

- Det er lov å endre kurs, men det som demokratiet har bestemt tidligere må stå ved lag. Konsesjonene ble gitt av regjeringen med vedtak som Stortinget har gjort, poengterer Tiller.

Han mener at Norge har et bra kraftoverskudd, men mye mer skal gå på strøm i framtida. 10% av den norske kraftproduksjonen kommer fra vindkraft.

Det er nå foreslått en ny minimums avstand til bolig på 800 m. I tillegg jobber Miljødirektoratet og NVE med å utarbeide en ny veileder.

- Motvind blir hørt; slik skal det være i et demokrati, avslutter en engasjert statsekretær.

Overlevering av rapport

Olje og energiminister Tina Bru fikk overlevert rapporten til tonene fra Motvind- sangen av geolog/geofysiker Sveinulf Vågene, som er leder i styringsgruppa for arbeidet med rapporten. «Energipolitikk på naturens premisser - til beste for klima, naturmangfold, mennesker og næringsliv.»

Spesialist i allmennmedisin og tidligere kommuneoverlege i Frøya kommune, Steven Crozier, kan fortelle at 20 fagpersoner har jobbet systematisk og grundig med 30 rapporter i meldinga.

- Det som er viktig for Motvind er energi-effektivisering og energisparing gjennom å etterisolere hus og industribygninger. Det har i sommer vært høye strømpriser til tross for lite fyring. Merforbruket presser prisene opp via de utenlandske kablene som kommer inn, da vi eksporterer rekordhøye summer av kraft.

Crozier nevnte også Jan Emblemsvåg fra NTNU som presenterte en fornybar energikilde; fjerde generasjons kjernekraft-reaktorer som har flytende salt. De er sikret mot nedsmelting og mot radioaktiv stråling og produserer strømt til en langt, langt mindre pris enn vindkraft gjør. Så da kan en spørre seg hvorfor blir ikke dette fremmet i Norge, sa Crozier.

En studie fra Canada (2016-2019) viser at vindkraftverk påvirker og reduserer kvalitet på nattesøvnen.

Crozier tror at rapporten fra Motvind får effekt.

- Det er viktig å få frem kunnskap som etterprøves, at den blir lest grundig og

undersøkt kritisk; og at den får konsekvenser for Stortinget, avslutter en engasjert Steven Crozier.