Golf trekker frem nærheten til Trondheim og et økende ønske fra arbeidstakere om å flytte lenger ut i distriktene som viktige punkter for å ha nettopp en slik arbeidsplass i kommunen. Han mener at livskvaliteten og livsstilen man kan få på en slik type plass er noe mange higer etter i stedet for å bo i storby.

- En av de største barrierene for å få folk til å flytte hit er mangel på arbeidsplasser, men nå grunnet pandemien og digitale løsninger er ikke det en barriere lenger, sier han.

Ett skritt videre

- Jeg tror vi er ett skritt videre mot en etablering, sier Roar Uglem i Selbu vekst.

De har henvendt seg til blant annet hytteeiere for å høre om det kan være aktuelt for dem, og oppfatter et ønske og behov om en slik type arbeidsplass.

- Vi har prøvd å tilby kontorfasiliteter for dem som ønsker å leie hjemmekontor i sentrum i stedet for å jobbe i huset hjemme, men vi har nok vært litt for dårlig til å markedsføre og å plukke lokaler, sier han.

Flere av tilbakemeldingene de har fått går på at slike lokaler må ha en viss kvalitet for at man skal velge å jobbe derfra.

- Sånn sett er det veldig greit å ha med de som kan det og har gjort det andre plasser i landet og lyktes, sier Uglem.