Sakliste:

PS 72/21 Referater

RS 70/21 Møteprotokoll kommunestyret 25.11.2021 2020/17

RS 71/21 Møteprotokoll formannskap 29.11.2021 2020/65

RS 72/21 Protokoll i representantskapet Nord-Trøndelag

krisesenter IKS

2012/283

RS 73/21 Dokumenter fra styremøte Midt-Norge 110-sentral IKS

22.11.2021

2016/99

RS 74/21 Brev til representantskapet - Midt-Norge 110-sentral

IKS

2016/99

RS 75/21 Revidert innstilling til representantskapet -

Renovasjonsgebyr 2022 - Innherred Renovasjon

2014/1203

RS 76/21 Velkommen til Helseplattformen

Saker til behandling

2016/36

PS 73/21 Vannforsyning til Græsli 2016/1129

PS 74/21 Oversikt over folkehelsen og påvirkningsfaktorer i

Tydal kommune 2020

2011/528

PS 75/21 Forvaltningsplan Rotodden 2021/1078

PS 76/21 Møteplan for 2022 2010/936

PS 77/21 Budsjettreguleringer 2021 2021/393

PS 78/21 Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 2021/631

PS 79/21 Godkjenning av møteprotokoll

Foto: Stian Elverum