- Alle vet vi at situasjonen er krevende for næringslivet vårt, og tilbakemeldingene fra bedriftsundersøkelsen er ikke overraskende, men allikevel urovekkende. Det sier daglig leder i NiV, Jon Uthus.

- Bedriftene svarer at situasjonen er krevende og at man frykter langvarige konsekvenser. Med 248 bedrifter som har svart på undersøkelsen gir dette er viktig og klart signal, sier Uthus.

Nøkkeltall Foto: Niv

Dette svarte bedriftene i Værnesregionen

I overkant av 25 prosent av bedriftene som responderte på undersøkelsen frykter en konkurs som følge av koronakrisen, dette tilsvarer over 60 bedrifter i vår region. En del bedrifter ønsker ikke å svare på dette spørsmålet, og noen påpeker at de frykter at dette kan bli en konsekvens dersom dette blir langvarig. Etter nærmere gjennomgang viser undersøkelsen at blant de som frykter konkurs er fra ulike bransjer, variert i størrelse og ligger i flere kommuner.

Bygg og anlegg, reiseliv, transport, handel, industri, tjenesteytende og andre bransjer er den største gruppen som frykter konkurs. Innen reiseliv ser vi at det er flere relativt store bedrifter som er redde for fremtiden. Det er både bedrifter med få ansatte og bedrifter med over 100 ansatte som frykter konkurs i Værnesregionen som følge av koronakrisen.

137 bedrifter har permittert ansatte eller kommer til å gjøre det. Dette tilsvarer over 50 prosent av de som respondert. 131 bedrifter melder at de har opplevd kanselleringer, noe som tilsvarer mer enn 65 av svarene. 34 virksomheter har stengt dørene, noe som tilsvarer 13 prosent. 195 bedrifter eller 80 prosent har måttet utsette eller kansellere aktiviteter. 35 prosent av bedrifter har hatt eller har ansatte i karantene. De aller fleste bedriftene oppgir å være fornøyd med informasjon og råd fra lokale myndigheter. Flesteparten av bedriftene mener også at nasjonale myndigheters krisepakke vil være til stor hjelp, men det er fortsatt urovekkende mange som mener at krisepakken ikke er til hjelp for deres bedrift. 19 prosent sier at krisepakken ikke vil være til hjelp for deres bedrift.

Frykter bedriften konkurs? Foto: NiV

Hva ønsker bedriftene fra NiV?

Mange av bedriftene har sendt inn ønsker om hvordan de vil at NiV skal bistå. Kort oppsummert handler tilbakemeldingene om å få relevant og nyttig informasjon. At NiV er tilgjengelig for rådgiving, at NiV snakker for Værnesregionen opp mot myndighetene lokalt og sentralt, og fremmer relevante saker. Små bedrifter innen reiseliv ønsker bistand til markedsføring, noen ønsker hjelp til søknader og informasjon om ulike støtteordninger. Juridisk bistand, økonomisk rådgiving, bidra til å dele bransjeerfaringer, opprettholde møteplasser, legge til rette for lokal handel og samtaler er noen av tilbakemeldingene som kom inn.