Det var under en rutinekontroll tirsdag at det ble oppdaget koliforme bakterier i en av prøvene fra en drikkevannskilde i Stjørdal.

– Dette er bakterier som stammer fra mage- og tarmkanalen fra dyr eller mennesker, sier kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen.

– Vi gjør raske undersøkelser nå for å finne ut om dette er reelt eller om det er veldig lokalt. Det var bare en av prøvene som slo ut, men vi tar ingen sjanser. Derfor har vi valgt å kommunisere dette bredt ut. Så får vi heller luke bort omfanget dersom det skal vise seg at dette er et begrenset utbrudd.

Magesymptomer

Symptomene en skal være på vakt overfor er diare og magesmerter.

– Det kan være ubehagelig, men det er svært usannsynlig at det vil være farlig, mener Vonen.

– Dette er bakterier vi ikke skal ha i drikkevann og det er derfor vi nå reagerer raskt.

Til de endelige svarene foreligger, må 20 000 stjørdalinger koke drikkevannet.

Hør Leif Edvard Muruvik Vonen om bakteriefunnet i avspilleren under: