Trøndelag fylkeskommune og Frosta Entreprenør AS inngikk kontrakt om oppgradering av fv. 705 i Stjørdal kommune i månedsskiftet september-oktober. Nå er forberedelsene unnagjort og anleggsarbeidet tar til denne uka.

Det er tre punkter i Helvetesdalen, et område sør i Stjørdal kommune, tett på grensa mot Selbu kommune, som skal utbedres ved at noen skarpe svinger blir slakket ut.

- Det første vi skal gjøre er å grave grøft der vi skal legge høyspent og fiberkabel. De første dagene vil dette skje utenfor vegbanen, men fra og med neste uke (uke 48) vil dette arbeidet også berøre sjølve vegen. Vi vil da innsnevre vegen til et felt og regulere trafikken med trafikklys, forteller byggeleder Eirik Norum i Trøndelag fylkeskommune.

På nyåret blir det sprenging.

- Når vi skal sprenge må vi stenge vegen i korte perioder på inntil 15 minutter. Trafikantene må derfor beregne litt lenger kjøretid på strekningen mellom Selbu og Stjørdal under anleggsperioden, sier Norum.