– Behovet for raskere hjelp knyttet til hørselshemming og forebygging av hørselstap er stort. Den nye samarbeidsmodellen blir et effektivt bidrag til dette, sier Nann-Helen Hartgen Varsi, daglig leder i Hørselshjelpen, som tilbyr audiograftjenester i Troms og Finnmark.

Nylig åpnet firmaet en avdeling i Tromsø, i lokalene til en optikerforretning i kjeden Alliance Optikk. Her vil kundene møte en audiograf, som kan tilby hørselstesting, tilpasning av høreapparater og veiledning.

– Det er vanligvis lang ventetid for slike tjenester, og dette er svært belastende for mange. En stor andel av pasientene må dessuten gå veien om spesialhelsetjenesten. Det er tungvint, og skaper unødig stort press på det offentlige helsesystemet, sier Varsi.

Hørselshjelpen har knyttet seg til spesialkjeden HearMe, som har den samme modellen på trappene en rekke andre steder rundt om i landet.

Vil bli landsdekkende

– I løpet av året regner vi med å ha på plass en ordning med audiograf i optikerforretninger i både Akershus, Østfold, Oppland og Trøndelag. Etter hvert er planen at dette tilbudet skal omfatte samtlige fylker, sier Wenche Dotset, daglig leder i HearMe.

Kjeden har allerede drøyt 40 servicepunkter godt spredt utover hele landet, også disse samlokalisert med lokale optikere. Her tilbys service på høreapparater, forbruksmateriell og enkle hjelpemidler til hørselshemmede.

– Veldig mange brukere har tradisjonelt måttet dra langt hjemmefra for å få fikset slike ting, så dette har lettet hverdagen for svært mange. Ordningen med audiograf i butikkene er en naturlig videreføring av konseptet vårt, sier Dotset.

Gir økt livskvalitet

Alliance Optikk har vært sterkt engasjert i etableringen av HearMe, og svært mange av de nåværende servicepunktene er lokalisert til kjedens optikerforretninger.

– Det er nært samspill mellom syn og hørsel, ikke minst ved nedsatt funksjonsevne i den ene av disse to sansene. Vi mener det er både faglig og praktisk naturlig at optikerne bidrar mer også når det gjelder hørsel, sier Rolf Bøgeberg, daglig leder i Alliance Optikk.

Han mener det nye lavterskeltilbudet vil bidra til økt livskvalitet for en stor del av befolkningen.

– Majoriteten av de hørselshemmede er ellers friske mennesker med helt vanlige forutsetninger for å ta utdanning, stå i jobb, dyrke hobbyer og ha et sosialt liv. Men da må hjelpen de trenger kunne tilbys raskt, effektivt og ubyråkratisk, sier Bøgeberg.