Den andre spørringen sendes ut i slutten av april, og er en kartlegging av kulturskolenes fordypningsprogram. Det vil si innhenting av informasjon om undervisningstilbud kulturskolene har for elever som har særdeles stor interesse og spesielt gode forutsetninger for å arbeide med sitt fag.

Landets kulturskoleledere har de viktige svarene som behøves og som kan føre til styrking av kvaliteten på kulturskolenes tjenester. Derfor får disse i løpet av mars og april to spørringer fra kulturskolerådet.

Fruktbare utviklingsprosjekt – bedre interessepolitisk arbeid

– Norsk kulturskoleråd ønsker på best mulig måte å hjelpe sine medlemmer – kommunene – til utvikling på kulturskolefeltet. Får vi mange og utdypende svar på disse undersøkelsene vil det gjøre det mulig å få til mer fruktbare tiltak, støtteordninger og utviklingsprosjekt. Likeså vil det hjelpe kulturskolerådet til å gjøre et enda bedre interessepolitisk arbeid, sier Anders Rønningen, FoU-leder i Norsk kulturskoleråd.

Å kartlegge dagens situasjon i kulturskolen grundig og fra ulike innfallsvinkler, har høy prioritet for Norsk kulturskoleråd. Dette gjøres også i samarbeid med andre. Som når kulturskolerådet i fjor bisto Telemarksforsking med å gjennomføre en spørring for å innhente informasjon til å lage kunnskapsgrunnlaget for kulturskolemeldinga. Likeså når det senere i vår sendes ut en ny spørring til kulturskolene, i forbindelse med forskningsprosjektet Dynamus. Hovedmålet for dette prosjektet er å utforske hvordan musikk kan virke inkluderende, men også ekskluderende, i ulike lærings- og utdanningssammenhenger – kulturskolen inkludert.

Kulturskolen viktig for inkludering

Den første spørringen handler om kulturskolens rolle i lokalsamfunnets inkluderingsarbeid.

– Kulturskolene er og kan være viktige i arbeidet med å skape inkluderende lokalsamfunn. Det gjøres mye godt inkluderingsarbeid i mange kulturskoler. Det er viktig å løfte fram de gode eksemplene for å videreutvikle kulturskolens potensial som samarbeidspart i det kommunale inkluderingsarbeidet, sier Ragnhild Skille, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og sentral i arbeidet med å følge opp organisasjonens landstingsvedtak om flyktninger og kulturskolen.

– I tråd med strategidokumentet som ble laget som følge av landstingsvedtaket, ønsker kulturskolerådet å kartlegge relevant aktivitet, kompetanse og planer i kulturskolene, slik at vi kan bidra til større kunnskaps- og erfaringsdeling mellom kulturskolene, sier Ragnhild Skille.

Vil kartlegge fordypningstilbudene

- Den andre spørringen skal kartlegge hvordan kulturskolene løser oppgaven med å gi fordypningstilbud til de elevene som har både lyst og forutsetning til å fordype seg i faget sitt, heter det i ei pressemelding fra Kulturskolerådet.