Torsdag er det styremøte i Norsk Kylling AS.

– Vi er kjent med at man har vurdert å behandle spørsmålet om hvor bedriftens nye fabrikk skal plasseres under dette møtet, sier ordfører i Malvik, Ingrid Aune, som har godt tro på at Malvikalternativet vil bli foretrukket. Hun mener at ved å plassere fabrikken i Malvik, kan man skape et kraftsentrum innen næringsmiddelindustrien på Sveberg.

– Med Nortura som nærmeste nabo og med potensiale for videre utvikling, kan vi få til en næringsklynge innen dette feltet, både for nåværende industri og også for fremtidige aktører vi enda ikke ser konturene av. Jeg håper både styret og eiere ser denne muligheten, sier Aune.

Saken fortsetter under lydklippet

Konfliktfritt

Kampen om hvor den nye fabrikken skal legges, har ikke vært uten kontrovers. Det har blant annet blitt besluttet å omgjøre et stort areal matjord i Orkanger til næringsareal.

– Jeg får telefoner fra mange hold med spørsmål om hvordan fylkesmannen kan ha tatt denne beslutningen. Her har fylkesmannen satt stortingets nye vedtak om skjerpet jordvern til side til fordel for dette prosjektet.

– Tomta i Malvik er, i tillegg til å by på et framtidsrettet og forutsigbart alternativ, også konfliktfri når det gjelder blant annet spørsmålet om jordvern, sier Aune.