Kommunestyrene i både Tydal, Stjørdal, Holtålen og Røros behandler i dag årsbudsjettet for 2018 og økonomiplan for 2018-2021.

Størst spenning i Tydal er knyttet til spørsmålet om eiendomsskatt, der formannskapet har gått inn for å innføre utvidet eiendomsskatt.

Møtet i Tydal har startet og kan høres på FM og nettradio i Selbu og Tydal.