I forbindelse med sammenslåingen av de to trøndelagsfylkene, skal alle gamle Sør- og Nord-Trøndelag-skilt være borte fra nyttår. De blir erstattet med nye skilt som det står «Trøndelag» på. Fylkesnavnet står både på norsk og samisk.

I innspurten

- Vi er i innspurten med å få de nye skiltene på plass. Mandag satte vi opp det nye trøndelagsskiltet på E14 ved riksgrensa i Meråker. Det er sannelig ikke hver dag vi setter opp skilt med helt nye fylkesnavn, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Eva Solvi.

- Hva gjør dere med de gamle skiltene?

- Noen av skiltene har faktisk dagens fylkeskommuner bedt om å få. Resten av skiltene ligger på lager enn så lenge, opplyser Solvi.

En vegavdeling i Trøndelag

Fylkessammenslåingen får betydning også for Statens vegvesen. Tidligere har det vært to vegavdelinger: Vegavdeling Nord-Trøndelag og vegavdeling Sør-Trøndelag. Fra 1. januar 2018 slås disse sammen til vegavdeling Trøndelag.

Eva Solvi skal lede den nye vegavdelingen. Solvi har i dag stillingen som avdelingsdirektør for vegavdeling Sør-Trøndelag i Statens vegvesen Region midt.

- Gode samferdselsløsninger er alfa og omega for samfunnet vårt. Jeg ser frem til å ta fatt på jobben sammen med 115 ansatte i ei samla vegavdeling Trøndelag, sier Solvi.

Framoverlent og offensiv

Vegavdeling Trøndelag i Statens vegvesen Region midt har to vegeiere, Staten og Trøndelag fylkeskommune. Fylkesvegnettet utgjør hele 6000 km, og riksvegene 745 km. I tillegg kommer 88 km gang- og sykkelveg på riksveg og 351 km gang og sykkelveg på fylkesveg.

- Fylkeskommunen ønsker å være en framoverlent eier og en pådriver for gode samferdselsløsninger. Vi er offensive, og skal følge opp disse ambisjonene. Vi skal etablere ei sterk vegavdeling i Trøndelag, sier Solvi.

Fordeler med sammenslåing.

Solvi mener at det er klare fordeler med å slå sammen vegavdelingene.

– Større kompetansemiljø og mer spisskompetanse, større kapasitet og mer fleksibel utnyttelse av kompetansen på tvers samt at Statens vegvesen i enda større grad kan opptre mer enhetlig som byggherre. I tillegg kan en dra nytte av løsninger og erfaringer som er gjort i Trondheim til de mindre byene, dette gjelder spesielt arbeidet med å få på plass miljøvennlige transportløsninger.

Mange oppgaver

Oppgaveporteføljen til vegavdeling Trøndelag i Statens vegvesen Region midt er stor, og budsjettet for 2018 er på to milliarder kroner. Her er noen av oppgavene:

  • Planlegge og gjennomføre mindre investeringer på riks- og fylkesvegnettet

  • Drifte og vedlikeholde 745 km riksveg

  • Drifte og vedlikeholde 6000 km fylkesveg på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune

  • Drifte og vedlikeholde 2014 bruer på riks- og fylkesvegnettet

  • Drifte og vedlikeholde alle gang- og sykkelveger på riks- og fylkesveger.

  • Gjennomføre forvaltningsoppgaver: Årlig behandler vegavdelingen over 5000 nye saker. Det er f.eks. søknader om avkjørsler, trafikksikkerhetstiltak, søknader om skilt og reklame, arbeidsvarslingsplaner samt uttalelser til planer.

Krevende vedlikehold

Store deler av fylkesvegnettet i Trøndelag bærer preg av at det ble bygd i en tid med en helt annen trafikkmengde enn det vi har i dag, og etter en helt annen standard enn vi har når vi bygger nye veger i dag.

- Det er krevende å drifte og vedlikeholde så mye som 6000 km fylkesveg. Vår oppgave overfor vegeier fremover blir blant annet å legge frem ulike løsninger for hvordan vi kan få mest veg for pengene – og være tydelige på konsekvensene av de ulike løsningene, sier Solvi.