Saken oppdateres... Kjøremønsteret på E6 ved Leistad skulle egentlig blitt endret fredag morgen, grunnet byggingen av ny E6 mellom Ranheim og Værnes. Sånn blir det derimot ikke, opplyser totalentreprenør Acciona.

- Det er beklagelig, men det er lite vi kan gjøre med det, sier Frank Skaufel, senior kommunikasjonsrådgiver og samfunnskontakt i Acciona, i en pressemelding torsdag.

Årsaken til utsettelsen skyldes leveringsproblemer fra en underleverandør. Dette fører til at en viktig del av sikkerhetsarbeidet ikke blir ferdig innen fredag. Dette fører videre til at siste del med legging av asfalt på omleggingsvegen blir utsatt.

- Vi får noen følgeforsinkelser. Ettersom asfaltlegging er sesongarbeid og entreprenørene for lengst er fullbooket, betyr det at vi må vente med å få åpnet omleggingsvegen. Trolig vil det ta noen uker før omleggingen ved Leistad kan tas i bruk, sier Skaufel i pressemeldingen.

- Vi tørr ikke å anslå eksakt antall uker, men det vil ta noen uker før omleggingen skjer, sier Skaufel til Nea Radio.

Frank Skaufel, senior kommunikasjonsrådgiver og samfunnskontakt i Acciona, regner ikke med at omleggingsvegen ved Leistad blir tatt i bruk før om noen uker. Foto: Alf Egil Berg

Omleggingen er mellom vektstasjonen og Leistadkrysset.

Det spanske konsernet er totalentreprenør for prosjektering og bygging av ny E6 mellom Ranheim og Værnes, en strekning på 23 kilometer. Prosjektet er ventet ferdigstilt i 2026.

Strekningen mellom Ranheim og Værnes vil få firefelts motorvei med 110 km/t som fartsgrense.

Ti måneder

Når omleggingsveien blir tatt i bruk, vil det bli med en fartsgrense på 70 km/t, og endringen i kjøremønsteret vil vare i omtrent 10 måneder.

- Viktig at trafikantene er oppmerksomme rundt avkjøringen for omleggingsveien, ettersom dagens E6 vil bli brukt som anleggsområde, har Skaufel tidligere opplyst. Bakgrunnen for omleggingen er bygging av ny bro i området, som fører til at de er nødt til å stenge E6 for trafikk.