Politiet gjennomførte onsdag ettermiddag og kveld en rekke fartskontroller langs de trønderske veiene.

På Melhus ble 14 førere ilagt forenklede forelegg for fart, hvorav høyeste hastighet var 101 km/t i 80-sonen. Det ble samtidig utstedt ett forenklet forelegg for mobilbruk. Kontrollen fant sted på E39 ved Øysand.

To MC-førere, begge i 30-årene, ungikk akkurat å få sitt førerkort beslaglagt, da de ble målt til 115 km/t i en 80-sone på E14 ved Flora på Stjørdal.

På Tunga i Trondheim ble det to førerkortsbeslag under en laserkontroll i en 80-sone. Høyeste hastighet var 127 km/t.

UP stilte seg senere opp på nytt på E39, også denne gang ved Øysand. Her ble det utstedt to forenklede forelegg, hvorav høyeste hastighet var 92 km/t i 80-sone.