NVE har gitt Trønderenergi Kraft et overtredelsesgebyr på 400.000 kroner. Årsaken er for lav vannstand i Tovatna sommeren 2020, og dette er et brudd på reglene for vannkraftanlegget i Trollheimen, skriver NRK.

- Skulle ikke skjedd

- I et forsøk på å unngå skader på bebyggelse og eiendommer under vårflommen i 2020, åpnet vi en bunnluke i dammen i nordenden av Tovatna. Dessverre hadde vi ikke god nok kontinuerlig overvåkning av situasjonen. Vannstanden var derfor en tid under NVEs krav om minstevannføring - minste regulerte vannstand. Det skulle ikke skjedd, er vårt ansvar, og noe vi beklager sterkt, sier Stig Tore Laugen, som er konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i TrønderEnergi.

Tovatna ligger mellom Trøndelag og Møre og Romsdal, og er en del av Trollheimen landskapsvernområde, og det var et område på rundt 100 mål som ble tørrlagt.

Fisken berga

- Det er heldigvis ingen ting som tyder på at fiskebestanden i Tovatna tok skade av hendelsen. Vi har heller ikke kunnskap om at hendelsen skal ha hatt vesentlige negative konsekvenser for biologien i eller rundt vassdraget ellers, sier Laugen.

Han understreker at hendelsen ikke skulle skjedd, og at strømselskapet varslet tilsynsmyndighetene i NVE da de ble klar over situasjonen.

- Vi har i etterkant gjennomgått det som er skjedd grundig, for å lære, og for å prøve å hindre at noe lignende skal kunne skje i fremtiden. Vi har konkret gjort tekniske forbedringer på anlegget og skjerpet rutinene våre for overvåking i slike tilfeller.