Jan Otto Saur overtok lederjobben etter Morten Sandbakken i 2015, men er nå klar for nye utfordringer.

I en pressemelding sier FIAS at;

- Jan Otto har vært med på alt fra brann i avfallsmottak til åpning av nye gjenvinningsstasjoner. Han har også bidratt til vekst for næringsrenovasjonen i FIAS Proff, og styret vil takke for en fantastisk utført jobb i disse 6 årene. Jan Otto har også ledet innføringen av en ny, mer moderne og miljøvennlig renovasjonsordning i 2020, sier Fias videre.

Styret vil informere eierne om videre ansettelsesprosess på eiermøtet fredag 23.april. Da er det også generalforsamling, med gjennomgang av regnskap og resultater for 2020.

Årsrapporten til FIAS er tilgjengelig på fias.no, og selv om underskuddet ble noe større enn forventet, er det verdt å legge merke til at renovasjonsgebyret i 2020 kun utgjorde 98,7% av landsgjennomsnittet. Tallene viser også at kildesortering av matavfall er tatt godt imot. I 2020 mottok vi ca. 80 tonn pr. mnd, og etter 3 mndr. i 2021 har vi samlet inn 305 tonn matavfall.