Hva har ungdommer og eldre til felles? Og hvordan kan vi tette gapet mellom generasjonene?

Det er Ungdommens fylkesutvalg og Eldrerådet i Trøndelag som har invitert deltakere fra ungdomsråd og eldreråd i kommunene, og det er deltakere fra 25 ulike kommuner i Trøndelag.

- Ungdom og eldre har et behov for å møtes, dele erfaringer og problemstillinger. Vi har mye å lære om og av hverandre, og det er nyttig å se ting fra hverandres perspektiv,  forteller Victoria Finnvik, leder i Ungdommens fylkesutvalg.

Aktuelle tema på konferansen er generasjonsforståelse på tvers, unge og eldre etter pandemien, utenforskap – og hvordan vi kan gjøre Trøndelag enda bedre for alle generasjoner.

Hør intervju med Victoria Finnvik her: