Det var etter en bruinnspeksjon forrige tirsdag at Holtålen kommune valgte å stenge Heksem Bru i Haltdalen.

Undersøkelsen påviste blant annet skader på et brukar.

Dette har rammet både fastboende og næringsliv.

Løvåsen leir har den siste uken vært involvert i en større HV-øvelse, som også ble preget av at adkomsten til øvingsområdet ble flyttet.

Det går fort å få på plass en midlertidig løsning Foto: Berit Kleven

Etter at brua ble stengt har det vært omkjøringsmuligheter for lettere kjøretøy via en skogsbilvei og over brua ved Evenmoen, noen kilometer lengre ned i dalen.

I mellomtiden er den gamle brua fjernet og ny midlertidig bru på vei opp.

Ordfører Arve Hitterdal sier at om alt klaffer, så kan denne brua åpne allerede mandag kveld.

Hør intervju med Hitterdal her: