Arbeidet består i å lede den nordgående trafikken over i sørgående kjørefelt. Det betyr at det fra fredag morgen klokken 0600 blir ett felt i hver kjøreretning, i det som i dag er de to sørgående feltene. De to nordgående feltene stenges for trafikk.

Sikkerhetshensyn

- Grunnen til at vi må stenge de to nordgående kjørefeltene, er av sikkerhetshensyn og fordi vi trenger plass til å utføre sprengningsarbeider på en fjellknaus tett inntil E6, sier Frank Skaufel, senior kommunikasjonsrådgiver og samfunnskontakt i Acciona, som er Nye Veiers totalentreprenør for utbyggingen av ny E6 mellom Ranheim og Trondheim.

På grunn av fjellknausens størrelse, beliggenhet og trafikkbildet i området, må intensiteten i arbeidet tilpasses. Det betyr at varigheten er beregnet til å ta drøyt ett år.

- Hastigheten reduseres til 70 kilometer i timen Vi ber alle som ferdes i trafikken om å være oppmerksomme og følge skiltingen., sier Skaufel.

Ny parkeringsplass for pendlere

Også andre steder på E6-strekningen mellom Ranheim og Værnes blir det endringer. På Leistad i Malvik jobbes det nå for fullt for å ferdigstille den nye parkeringsplassen ved busstoppene ved E6. Området asfalteres i disse dager, og skal åpnes innen kort tid.

Grunnen til at Acciona bygger nytt parkeringsareal, er fordi den fremtidige avkjøringsrampen på nye E6 vil gå over eksisterende parkeringsareal.

Ny parkeringsplass for pendlere Foto: Acciona / Frank Skaufel