– Vi frykter at dette skal gå utover pasientbehandlingen vår og det er det vi demonstrerer for i dag, sier lege Eivind Grong som er en av initiativtakerne til fakkeltoget i Trondheim i kveld til Nea Radio.

Han sier at offentligheten er tjent med å høre bekymringene fra de som jobber ved St. Olavs Hospital og i Trondheim kommune.

Fakkeltoget med flere hundre deltakere markerte sin protest mot innføringen av pasientjournalsystemet Helseplattformen som skal innføres om en knapp måned ved St. Olavs Hospital.

I flere omganger har leger og sykepleiere ved sykehuset i leserinnlegg advart mot et tungrodd system som i verste fall kan gå ut over pasientsikkerheten.

Redd det blir et luftslott

Helseminister Ingvild Kjerkol sa i forrige uke at man ikke kan stoppe innføringen av Helseplattformen og at man har kommet forbi “point of no return”.

Grong sier at hvis de tvangsinnfører systemet og man klarer faktisk ikke klarer å prestere på det nivået som de gjør i dag, så vil sykehuset sin evne til å levere helsetjenester gå ned.

– Det jeg tror og frykter er at vi ikke klarer å bruke Helseplattformen slik det var tenkt og da blir det som et luftslott, sier han videre.

Han er redd for at det ender opp med at det blir bare Trondheim kommune og St. Olavs hospital som tar i bruk systemet.

– Primærhelsetjenesten er veldig lunken til å ta i bruk systemet og da blir det bare oss igjen, sier Grong.

Hør intervjuet med Eivind Grong her:

Fakkeltoget startet ved St Olavs hospital. Foto: Odd Arne Halaas.