Etter en lang og nøye utvelgelsesprosess, godt hjulpet av eksperter på området, så vedtok kommunestyret i Holtålen torsdag, enstemmig å ansette Mona Iren Evensen Goa som ny kommunedirektør.

Hun vokste opp i Aure kommune på Nord-Møre og jobber i dag som advokat i Bjerkan Stav Advokatfirma AS på Frøya. Hun har tidligere vært ansatt som jurist i Forbrukerrådet og som juridisk rådgiver hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Helt ukjent med Holtålen er hun heller ikke, da hun er gift med haltdalingen Andreas Volden Evensen. Andreas, som i dag er lærer, er for mange kjent som en av Europas beste proffboksere i sin klasse, frem til han la opp i desember 2014.

Nåværende kommunedirektør, Marius Jermstad, går over i pensjonistenes rekker til høsten, men det legges opp til en overlapping og Evensen Goa starter i nyjobben allerede 2. mai.

– Det blir en spennende utfordring. Jeg begynner å bli litt kjent med kommunen, det arbeidet som gjøres her og de ansatte og det gjøres allerede veldig mye bra arbeid, så det ser jeg lyst på, sier hun.

Sammen med mann og datter, så kommer den nye kommunedirektøren flyttende i løpet av våren, men hvor i kommunen de bosetter seg, er ennå ikke bestemt:

– Vi har ikke funnet noe, men er på utkikk. Vi har fått tilbud om å være litt på Langlete (Red anm: Barndomshjemmet til Andreas), så det er en god sikkerhet for oss, men samtidig så må vi ha vårt eget. Hør hele radiointervjuet med ordfører Arve Hitterdal og den nye kommunedirektøren, Mona Iren Evensen Goa, her: