- Vi har så mye erfaring og kunnskap om hvordan bruk av uteområder og fysisk aktivitet bidrar til bedre sosialt miljø, at dette er helt utrolig, sier styreleder Steinar Saghaug i ei pressemelding:

Det er avgjørende mangler når betydningen av skolens utemiljø, betydningen av å bruke naturen som læringsarena og betydningen av fysisk aktivitet i skolehverdagen ikke belyses i rapporten, poengterer Saghaug. I neste omgang kan det få betydning for hvilke virkemidler og tiltak som prioriteres. Utvalgets mangelfulle arbeid kan føre til at avgjørende virkemidler i det viktige arbeidet mot mobbing ikke tas i bruk. I Friluftslivets år burde det være en ekstra grunn til å vurdere nettopp disse aspektene, framholder Saghaug som også er ambassadør for Friluftslivets år.