Seks studenter og tre forskere har brukt påska til å finne ut mer av lysfenomenet i Hessdalen.

I midten av januar ble det kjent at Olav Thon Stiftelsen gikk inn med 1,5 millioner kroner til ny forskning i Hessdalen. Pengene skal brukes over tre år til Science Campen i Hessdalen. Målet er at forskningen leder til nye og interessante data som kan bidra til å avsløre hemmeligheten bak lysfenomenene i Hessdalen.

- Pengene bidrar til at vi får større handlingsrom slik at vi får være i Hessdalen i  flere perioder i året, sier lektor ved Høgskolgen i Østfold, Bjørn Gitle Hauge, til Nea Radio.

Hauge har tilbrakt påska i Hessdalen sammen med studenter og forskere.

-  I påska har vi tatt i bruk nytt teknisk utstyr. Det er en radar som måler statiske elektriske felt i lufta. Det er også satt opp flere profesjonelle kameraer som kan ta bilder av lys i alle retninger, sier Hauge.

Les også

Strand fornøyd med millioner til forskning på lysfenomenet

Olaf Thon går inn med millionbeløp til forskning på Hessdalsfenomenet

Utrolig film fra Hessdalen

Science Camp

To observasjoner fredag kveld