Denne høsten blir det rypejakt i Roltdalen statsallmenning i Selbu.

I fjor ble det ingen jakt, men nå har Selbu fjellstyre bestemt seg for å åpne for jakt med en baglimit på tre ryper pr dag.

-Jakta stoppes 31. oktober, sier Unni Killi, som er sekretær for Selbu Fjellstyre:

Her er vedtaket:

Bag-limit settes til totalt 3 ryper pr jegerdag. (li og fjellryper telles felles)

Bag-limit på skogfugl settes til 1 stk skogsfugl pr jaktkort i sesongen 2016.

Jakten på ryper og skogsfugl stoppes fra og med 31 oktober. (siste jaktdag 31 oktober) for alle. Det selges kun sesongkort både til innenbygdsboende og utenbygdsboende jegere, frem til 1 oktober( disse kortene er allerede tildelt). Det legges ut 4 dagskort for salg daglig fra og med 1 oktober ( 2 med hund og 2 uten hund) jaktkortene skal selges på inatur og har samme pris for innenbygdes-  og utenbygdes jegere.

Vedtaket var enstemmig