Ei foreldregruppe i Vikvarvet utreder nå muligheten for privat barnehage og skole.

- Det eksisterer i dag et stort engasjement for å starte et privat alternativ med basis i Montessoripedagogikken.

Foreldregruppa, som frontes av Stig Ove Græsli, Linda Pedersen og Janne Paulsby, ser for seg et alternativ som innbefatter både barnehage og barneskole fra 1. - 4. trinn.

Gruppa er godt i gang med prosessen og innhenter råd, veiledning og konkret bistand for å utarbeide en reell mulighet til et privat alternativ i Selbu, heter det i ei pressemelding fra foreldregruppa.

15. januar inviterer initiativtakerne til informasjonsmøte om Montessoripedagogikken og om gruppas arbeid.

- Alle interesserte er velkommen til møtet som vil bli nærmere annonsert - og /eller ta kontakt med foreldregruppa for mer informasjon, sier foreldregruppa i Vikvarvet.

Foreldregruppa i Vikvarvet er også å finne på Facebook, da under samme navn: «Foreldregruppe i Vikvarvet.»