Det er kommunevalg neste år, og så langt er det ingen politiske initiativ til utvida eiendeomsskatt i Tydal.

Dermed ser det ut til at det også i 2015 blir skrevet ut eiendomsskatt på verker og bruk, men ikke på andre eiendommer.

Betalinga er foreslått redusert fra to terminer til èn og med 7 promille som skattetakst.

Formannskapets enstemmige innstilling går dermed til kommunestyret for endelig vedtak torsdag 11. desember.