Privatpersoner har ikke lov til å ta med seg fyrverkeri til Norge fra utlandet.

- Det er forbud mot innførsel av fyrverkeri uten tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Unntaket er små stjerneskudd, knall-bon-bon, party-poppers, kruttlapper og lignende (fyrverkeri klasse 1), opplyser underdirektør Liv Kristin Rundberget i vareførselsseksjonen i Toll- og avgiftsdirektoratet på tollvesenets nettsider.

- All erfaring tyder på at Tollvesenet også i år kommer til å beslaglegge noe fyrverkeri i løpet av jule- og nyttårstiden, men det ser ut til at flere og flere er klar over forbudet, sier Rundberget.

I Norge deles fyrverkeri inn i fire klasser: I, II, III og IV (alternativt 1, 2, 3 og 4). Klasse I (eller 1) deles igjen inn i 2 klasser, 1a og 1b.

Klasse 1a består av Kruttlapper, knallbon-bon og lignende.

Klasse 1b består av bordbomber, party-poppers, stjerneskudd, mindre fontener og lignende.

Klasse II og III består av markfyrverkeri, effektrør, effektbatterier samt stjerneskudd over 30 cm og lignende.

Klasse IV omfatter større luftbomber, effektrør, effektbatterier, raketter og lignende.

For å håndtere fyrverkeri klasse IV, kreves pyroteknisk sertifikat. Må man ha dokumentert erfaring og kunnskap.

Klasse IV omfatter profesjonelt fyrverkeri, slik som det en ser ved større arrangementer.

Raketter med styrepinne klasse II og III ble fra og med nyttår 2008/09 forbudt i Norge. En sertifisert pyroteknikker har likevel lov til å håndtere og bruke raketter med styrepinne da de innehar kunnskap om risiko, og ansees som profesjonelle i faget. (Wikipedia)