Kort oppsummert

  • Antallet arbeidssøkere i Trøndelag økte til 7 001 i januar, en økning på 711 personer.

  • Selv om antall helt ledige har økt det siste året, er ledigheten i Trøndelag fortsatt lav.

  • Arbeidsledigheten forventes å øke fremover grunnet lavere aktivitet i bygg og anlegg, og flere ukrainere vil melde seg til NAV.

  • Størst økning av helt ledige finnes i aldersgruppen 40-49 år, med en økning på 25 prosent fra samme periode i fjor.

  • Høyest andel helt ledige er det på Hitra (3,2 prosent), lavest i Lierne (0,6 prosent).

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister

I en pressemelding oppgir NAV at det var til sammen 7 001 arbeidssøkere i Trøndelag i januar, en økning på 711 personer.

Sammenliknet med samme måned i fjor øker antall helt ledige og tiltaksdeltakere, mens antall delvis ledige går ned.

- Selv om antall helt ledige har økt med 524 personer det siste året, er ledigheten i Trøndelag fortsatt lav. Kun Troms har lavere ledighet. Januar er også normalt en måned med flere som melder seg som arbeidssøker, så en økning var ventet, sier direktør Torbjørn Aas i NAV Trøndelag.

Antallet langtidsledige, helt ledige som har vært uten arbeid eller aktivitet i minst 26 uker er 79 personer. Det betyr at 18 prosent av alle helt ledige er langtidsledige.

Over 2 000 nye arbeidssøkere

I løpet av januar har 2 006 nye arbeidssøkere meldt seg til NAV i Trøndelag, 256 færre enn ved starten av 2023. Som årsak til å melde seg oppgir 27 prosent at de har mistet eller kommer til å miste jobben, mens 21 prosent oppgir at de er eller kommer til å bli permittert.

- Framover forventer vi en økning i arbeidsledigheten, i om lag samme takt som den har gjort det siste året. Årsaken til at vi forventer en svak økning i ledigheten er lavere aktivitet i bygg og anlegg, at folk bruker mindre penger, og at flere ukrainere vil melde seg til NAV for å komme i jobb, sier Aas.

Størst økning for personer i 40-årene

Antallet helt ledige øker i alle aldersgrupper sammenlignet med samme periode i fjor. Størst er økningen i aldersgruppen 40-49 år, hvor det er blitt 25 prosent flere helt ledige.

Blant de delvis ledige er det en reduksjon i aldersgruppene mellom 20-59 år, størst er reduksjonen i aldersgruppen 30-39 år, hvor det er 10 prosent færre delvis ledige nå enn i januar i fjor.

Lavest ledighet i namdalskommuner

Lavest andel helt ledige er det i namdalskommunene Lierne (0,6 prosent), Namsskogan (0,8 prosent), samt Flatanger og Grong (begge 1,0 prosent).

Høyest andel helt ledige er det på Hitra (3,2 prosent), Røyrvik (2,9 prosent), mens både Nærøysund, Meråker, Osen og Frøya har 2,7 prosent.