I NAFs elbilmonitor, utført av Norstat i januar i år, ble 599 kvinner og 604 menn spurt om sitt forhold til elbil. Den nasjonale undersøkelsen viser at flere kvinner enn menn er bekymret både for elbilens rekkevidde om vinteren og for å kjøre elbilen tom for strøm.

- Vi ser tegn til at flere kvinner enn menn er usikre på elbil, noe som kan ha sammenheng med at færre kvinner enn menn kjører elbil. Vår oppfordring er å gjøre seg kjent med hvilke egenskaper en elbil har og bli sikrere på egne bilvalg, sier Handagard.

Kort rekkevidde passer hverdagsreisen

I undersøkelsen svarer færre kvinner enn menn at deres neste bil blir en elbil. 45 prosent av mennene sier at deres neste bil er en elbil, mens 38 prosent av kvinnene svarer det samme. Det er også en høyere andel kvinner som svarer «vet ikke» på spørsmålet.

- At flere kvinner er usikre på rekkevidde og bekymret for å kjøre tom for strøm, kan forklare noe av forskjellene, sier Handagard.

Mer miljøbevisste kvinner

Tallene viser også at menn nesten dobbelt så ofte oppgir «høyt teknologisk nivå» som årsak til at de foretrekker elbil, mens kvinner oftere oppgir «miljø».

- Miljøbevisstheten burde gjøre at flere kvinner velger å kjøpe seg en elbil. Trenger du bil i hverdagen og er opptatt av miljø, er elbil valget for deg, sier Handagard.

Handagard mener at tallene viser at kvinner godt kan være mer nysgjerrige på elbil, spesielt siden undersøkelsen avdekker at kvinner er ferskere elbilister enn menn.

- Disse funnene stemmer overens med andre undersøkelser vi gjør om bil, hvor bilvalg, bilteknologi og bilhold peker seg ut som et område der likestillingen henger etter. Men det er ingen grunn til at bilen skal forbli mannens domene, her oppfordrer vi kvinnene til å melde seg på, sier Handagard.