Nominasjonskomiteen i Sør-Trøndelag Senterparti har nominert fylkesvaraordfører Gunn Iversen Stokke på førsteplass på lista til neste års stortingsvalg. Dermed  forkaster komiteen stortingsrepresentant Heidi Grenis signaler om å fortsatt være fylkets førstekandidat.

Greni sier til Nea Radio at hun er overrasket over innstillingen fra nominasjonskomiteen - særlig med tanke på at flere av komiteens medlemmer har ønsket henne som toppkandidat. Hun sier at også flere lokallag har signalisert at de har ønsket henne øverst på lista.

Greni skriver på sin facebookprofil tirsdag kveld at hun har registrert at det var en god del oppslutning om hennes kandidatur i første runde.

- Derfor kom det som en overraskelse da jeg ble tilbydd en femteplass av leder av nominasjonskomiteen underveis i prosessen. Jeg har gjennom hele prosessen vært tydelig på at jeg ønsker å fortsette jobben på Stortinget for Sør-Trøndelag. I løpet av min periode på Stortinget har jeg ikke fått annet enn gode tilbakemeldinger om jobben jeg har gjort. Jeg stiller meg fremdeles til disposisjon for Senterpartiet og ønsker å ta fatt på en ny periode. Jeg har et stort engasjement for Sør-Trøndelag. Det er fremdeles en stor jobb å gjøre og jeg ønsker å fortsette å bruke min posisjon til å kjempe for en bedre distriktssatsing, ny rovdyrpolitikk, økt matproduksjon og sterkere jordvern. Nå blir det opp til nominasjonsmøtet å ta avgjørelsen.

Hun sier til Nea Radio at det er helt uaktuelt med en annen plassering enn på toppen av valglista.

Sør-Trøndelag Senterparti har de siste årene hatt kun en kandidat inne på Stortinget. Vi må tilbake til årene rundt eu-avstemningen i 1994 for å finne to kandidater.

Nominasjonskomiteens leder, Arne Braut, sier til Nea Radio på telefon tirsdag kveld at komiteen jobbet ut fra to kandidater. Han bekrfter at komiteen var delt i dette spørsmålet og at valget til slutt falt på Gunn Iversen Stokke som fikk fire stemmer mot Grenis tre stemmer.

Ved valget neste høst har Heidi Greni vært på Stortinget i 6 1/2 år. Den første tiden som vara for statsråd Ola Borten Moe og den siste stortingsperioden som Sør-Trøndelags førsterepresentant.

Nominasjonsmøte kommer sammen 26. november.

Direktør ved Røros Hotell, Mikael Forselius er også på lista - på en 9. plass.

Nominasjonskomiteen i Sør Trøndelag Senterparti legger frem følgende innstilling til nominasjonsmøtet:

1. Gunn Iversen Stokke, Skaun

2. Geir Arild Espnes,  Oppdal

3. Marte Løvik, Trondheim

4.  Vegard Frøseth Fenes, Senterungdommen / Trondheim

5. Jorid Jagtøyen,  Melhus

6. John Husdal, Åfjord

7. Lars Peder Hammerstad, Hitra

8. Elisabeth Selås , Agdenes

9. Mikael Forselius, Røros

10. Mariell Toven, Trondheim

11. Ole Herman Sveian, Malvik

12. Mari Storm Myrmæl, Meldal

13. Knut Arne Strømøy, Frøya

14. Odd Jarle Svanem, Hemne

15. Rasmus Skålholt, Orkdal.

16 Liv Darell, Rissa.