Selbu og Tydal er i gang med planlegging av skuterløyper, men ingen har så langt sendt løypeforslag ut på høring.

Fylkesmannen inviterte torsdag til informasjonsmøte om planlegging av snøskuterløyper.

Kommunen kan vedta løyper for fornøyelseskjøring. Samtidig er det mange hensyn som skal ivaretas; naturmangfold, friluftsliv, reindrift, skredfare og støy er de viktigste.

Adgangen til etablering av snøskuterløyper for fornøyelseskjøring er ny. Foreløpig er det ikke mange kommuner i landet som har erfaringer med slike løyper.

I Nord-Trøndelag har tre kommuner vedtatt egen forskrift for snøskuterløyper. Seniorrådgiver Øystein Lorentsen fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag deltok i møtet for å dele sine erfaringer fra de kommunene som nå har gjennomført planleggingen av snøskuterløyper.

Mer informasjon om etablering av løyper for fornøyelseskjøring finnes på sidene til Miljøkommune.no