Ordførerne i Røros, Hans Vintervold, ordfører i Os, Runa Finborud og ordfører i Holtålen Jan Håvard Refsethås vil ha felles regnskapsavdeling for de tre kommunene - lokalisert i Holtålen. Arkivfoto: Nils Kåre Nesvold

Formannskapet i Røros har godkjent forslaget til samarbeidsavtale om interkommunal regnskapsavdeling for Røros, Os og Holtålen.

Felles regnskapskontor skal ligge i Ålen og daglig leder er allerede på plass. Kontoret i Ålen får sju ansatte. Innfordringsdelen legges til felles Kemnerkontor på Røros.

Da Røros formannskap behandlet saken, ønsket Anne Grethe Andersen en protokolltilførsel.

Andersen er usikker på om vertskommunemodellen er den beste måten å løse interkommunalt samarbeid på, og hun ønsker en oversikt over fordeler og ulemper ved denne måten å løse oppgavene på - kontra andre modeller.