Tore Østby og Eirik Dalseg i selskapet Torik AS har søkt om støtte til et forprosjekt for om mulig å lage film om Karolinerhistoria og general Armfeldt.

Med seg på prosjektet har de fått Arnfinn Strømmevold og Nils Gaup.

Forprosjektet har et budsjett på 296 000 kr, og selskapet har søkt Tydal kommune om et tilskudd på kr 100 000 kr.

Formannskapets vedtok mandag å yte 30.000 kroner til forprosjektet.

Her er vedtaket:

1. Tydal kommune innvilger kr 30 000,- til forprosjektet «Armfeldt-film», avgrensa til maksimalt 10 % av totalkostnadene.

2. Tilskottet tas frå omdømmefondet.

3. Det er ein føresetnad at finansieringsplan følgjast.

4. Utbetaling vil skje mot framlagt sluttrapport og dokumentasjon av utgifter.